Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie

Biblioteka

Witamy w bibliotece

   

Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie


Nauczyciel bibliotekarz: Barbara Szypulska 

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK      730 – 1330
WTOREK                730 – 1330
ŚRODA                   730 – 1330
 CZWARTEK            730 – 1330 
PIĄTEK                   730 – 1330

Nasza biblioteka składa się z dwóch wyodrębnionych działów:

 • WYPOŻYCZALNI, ​z której możesz wypożczać książki do domu.
Posiadamy bogaty zbiór bajek, baśni, wierszy i opowiadań dla najmłodszych czytelników oraz dla starszych uczniów – lektury i beletrystykę, w tym nowości i bestsellery wydawawnicze oraz książki przydatnych w nauce szkolnej.
 
 • CZYTELNI, z której zbiorów można korzystać na miejscu.
Zbiory czytelni to:
encyklopedie, słowniki, informatory, atlasy, albumy, podręczniki, dokumenty życia szkoły. W czytelni znajduje się ICIM  stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i drukarką, z których można korzystać w celach edukacyjnych.

Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników szkolnych,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
służących do realizacji programów nauczania
w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 811.

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych, określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Korycinie.

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne są własnością szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. Udostępniane są trzem kolejnym rocznikom uczniów.
 2.  Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie.
 3. Podręczniki oraz materiały edukacyjne wypożyczane są uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego. Termin ich zwrotu będzie określony przez nauczyciela bibliotekarza w porozumieniu z wychowawcami klas pod koniec każdego roku szkolnego.
 4. Wypożyczenia podręczników zapisywane są na kartach czytelniczych uczniów.
 5. Rodzice uczniów klas pierwszych mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania stosownego Oświadczenia.
 6. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty CD, plansze, mapy itp.) jest integralną częścią podręcznika i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.
 7. Uczniowie zobowiązani są do obłożenia podręczników w okładki i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
 8. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się trwałe uszkodzenie, pomniejszające jego wartość użytkową i uniemożliwiające dalsze pełne korzystanie (zalanie, brak kartek, rozdarcia itp.).
 9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztu zakupu lub samodzielnego odkupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 10. Zwrotu kosztów zakupu zniszczonego/zagubionego podręcznika należy dokonać na konto Urzędu Gminy w Korycinie.
 11. Potwierdzenie wpłaty za zgubiony lub zniszczony podręcznik rodzic/opiekun prawny  przedstawia w bibliotece szkolnej do dnia zakończenia roku szkolnego.
 12. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zwrócenia do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
 13. Materiały ćwiczeniowe służące utrwalaniu wiadomości i umiejętności zostają wydane uczniom bezzwrotnie i stanowią ich własność.
 14. Uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny