Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spkorycin.szkolna.net.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • Niektóre informacje  zamieszczone są w postaci skanów lub plików graficznych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

  • Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • Podświetlane linki
  • Możliwość zmiany wielkości czcionki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Szypulska

e-mail: barbara.szypulska@szkolakorycin.edu.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: zskorycin@gmail.com, telefon: 85 7219004

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada:

  • Podjazd dla wózków
  • Windę 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny